Loading
  • 8 am - 4 pm
+359 882 92 90 99 office@topelectric-bg.com
2 Kremenitsa Str. 1280 Novi Iskar, Bulgaria

Sigma

 


Въздушни автоматични прекъсвачи

Автоматичен прекъсвач

Миниатюрни автоматични предпазители

Дефектнотокови защити

Kатоден отводител

Шалтери

Автоматично включване на резервата

Моторни защити

Магнитни контактори

Стопяем предпазител

Кондензаторни батерии

Пакетни ключове

Релета

LED индикатори

Регулатор за управление на реактивна мощност (LSD)

Цифрови волтметър и мрежови анализатори

Токови трансформатори